OfertaNadzory budowlane

Nadzory budowlane to inaczej pełnienie funkcji technicznych takich jak Kierownik Budowy czy Inspektor Nadzoru podczas procesu inwestycyjnego.

Świadczę usługi w zakresie pełnienia funkcji takich jak:

  • Kierownik Budowy (Kielce i okolice)
  • Kierownik Robót Budowlanych (Kielce i okolice)
  • Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych (Kielce i okolice)
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kierownik budowy

Zgodnie z aktualnymi przepisami każda inwestycja dla której wymagane jest pozwolenie na budowę wymaga ustanowienia Kierownika Budowy.

Zadaniem Kierownika Budowy jest bieżąca kontrola prac budowlanych pod względem zgodności z projektem oraz obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Obowiązki Kierownika Budowy rozpoczynają się od protokolarnego przejęcia od inwestora terenu budowy oraz umieszczenia tablicy informacyjnej. Kierownik Budowy odpowiada za prowadzenie dziennika budowy poprzez wykonywanie wpisów oraz wypełnianie znajdujących się w nim zaleceń.

Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru w skrócie reprezentuje Inwestora na budowie. Sprawuje kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem wykonawczym i pozwoleniem na budowę. Sprawdza jakość wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów. Odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu oraz wprowadza zalecenia do dziennika budowy. Na żądanie Inwestora może zająć się również rozliczaniem finansowym budowy.
Informacje kontaktowe

Zapraszam do kontaktu

Główny obszar świadczenia usług to Kielce, Włoszczowa i całe województwo świętokrzyskie. Skontaktuj się ze mną i zamów usługę już dziś!

mgr inż. Rafał Tarasiński

Napisz
info@techniczneodbiory.pl
Zadzwoń
576 732 003