OfertaPrzeglądy techniczne budynków

Zgodnie z Art.62.1 Prawa Budowlanego, każdy obiekt budowlany za wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budownictwa zagrodowego i letniskowego podlega okresowej kontroli. Kontrolę mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalizacjach.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Obiekt budowlany w trakcie jego użytkowania powinien zostać poddany przeglądom:

Przegląd techniczny budynku roczny

Polega on na  sprawdzeniu stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Przegląd techniczny budynku pięcioletni

Sprawdzeniu podlegają te same elementy co przy przeglądzie rocznym oraz dodatkowo

  • Estetykę obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
  • Instalacje elektryczne i piorunochronne

Przegląd techniczny budynku półroczny

Budynki o powierzchni zabudowy większej niż 2000 m2 oraz obiekty o powierzchni dachu większej niż 1000m2 podlegają przeglądom okresowym co najmniej dwa razy w roku w terminie do 30 listopada oraz do 31 maja. Zakres przeglądu jest identyczny jak w przeglądzie rocznym.

Informacje kontaktowe

Zapraszam do kontaktu

Główny obszar świadczenia usług to Kielce, Włoszczowa i całe województwo świętokrzyskie. Skontaktuj się ze mną i zamów usługę już dziś!

mgr inż. Rafał Tarasiński

Napisz
info@techniczneodbiory.pl
Zadzwoń
576 732 003