Kontrola techniczna dachu

11 grudnia, 2022

Odpowiednie utrzymanie wszelkich obiektów budowlanych to nie tylko kwestia estetyki, ale też bezpieczeństwa. Przegląd techniczny budynku jest bardzo istotny. Warto dowiedzieć się, na czym polega.

przegląd techniczny dachu

Dlaczego przegląd techniczny budynku jest tak istotny?

Żeby zapewnić utrzymanie nieruchomości w odpowiedniej kondycji, trzeba poddawać je nie tylko cyklicznym, ale też doraźnym ocenom stanu technicznego. Jeżeli przeprowadzany jest remont dachu, nie można zapomnieć o ekspertyzie budowlanej. Okazuje się, że regularne kontrole budynków są bardzo istotne. Dzięki nim można zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańców nieruchomości, a także w prosty sposób zminimalizować ryzyko pojawienia się usterek bądź awarii. Najistotniejszym dokumentem regulującym zasady przeprowadzania przeglądów technicznych budynków jest oczywiście prawo budowlane. Okazuje się, że zgodnie z art. 61 pkt 1 na właścicielu lub zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymywania obiektu budowlanego i użytkowania go według określonych zasad. Oznacza to, że z nieruchomości trzeba korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem. Do tego istotne jest respektowanie wymogów ochrony środowiska. Przeważnie ekspertyza budowlana wymagana jest wtedy, kiedy zaistnieją okoliczności, które wywołują jakieś odstępstwa od normy budowlanej. Zlecana jest między innymi w celu zbadania uszkodzeń, pęknięć, przemieszczeń, ugięć, a także innych błędów budowlanych. Ekspertyza budowlana często przeprowadzana jest w przypadku remontu dachu.

Remont dachu – co warto wiedzieć?

Remont lub naprawa każdego dachu wymaga odrębnego postępowania, dlatego nie ma możliwości odnieść się do stadium rozmaitych przypadków uszkodzeń dachów i jednoznacznie wskazać możliwości postępowania naprawczego, a ponadto zalecane technologie. Wszelkie niuanse wymagają odrębnych rozważań w kwestiach dotyczących tego, co sprawdzać oraz w jaki sposób naprawiać. Wspólnym ich wymogiem jest dokonywanie przeglądów oraz kontroli technicznych określających zakres niezbędnych robót budowlanych. Okazuje się, że dla dachów płaskich powszechne są rozwiązania, które oparte są na konstrukcjach stropodachu wentylowanego oraz pełnego. Obecnie coraz częściej można spotkać dachy balastowe, a także zielone. Popularne są też dachy użytkowe, które przeznaczone są na tarasy widokowe. W czasie wizji lokalnych pod kątem zabezpieczeń hydroizolacyjnych ocenia się stan nawierzchni, ich połączeń, a także zakończeń. Zgodnie z prawem budowlanym przeglądy okresowe budynków należą do właściciela bądź zarządcy budynku i wymagane jest ich przeprowadzenie minimum raz w roku. Obiekt musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. To samo dotyczy dachu, który musi pozostać w należytym stanie technicznym oraz estetycznym. Musi być też zgodny z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego, co jest priorytetem w obecnych czasach.